dilluns, 14 d’octubre de 2013

Patinatge

El patinatge és una manera de practicar esport col·lectivament. Es treballa l'agilitat i l'equilibri, i es lliga l'esforç individual amb el treball en grup a través de coreografies adequades a cada edat.

L'objectiu principal que busquen les monitores és que tots els nens i nenes gaudeixin de l'activitat de patinatge. Els objectius concrets per cada grup són:

Per P4 i P5:
 • Iniciar els nens i nenes al patinatge
 • Aprendre, gaudir i sobretot saber compartir amb els companys
 • Coordinació de braços i cames
 • Aprendre les figures corresponents a l'edat dels nens i nenes
 • Dur a terme l'exhibició del ball amb els companys del grup
 • Demostrar als pares, avis, companys... tots els hàbits apresos durant el curs en l'actuació de final de curs
Per 1r i 2n:
 • Aprenentatge del patinatge
 • Aprendre, gaudir i sobretot saber compartir amb els companys
 • Coordinació de braços i cames, amb el que comporten les dificultats de l'edat
 • Aprendre les figures corresponents al nivell d'aprenentatge i a la seva edat
 • Dur a terme l'exhibició del ball amb els companys del grup el dia de l'actuació que organitza el Consell Comarcal; ja sigui de caràcter competitiu o d'exhibició
 • Demostrar als pares, avis, companys... tots els hàbits apresos durant el curs en l'actuació de final de curs
Per 3r, 4t, 5è i 6è:
 • Gaudir del patinatge
 • Aprendre, gaudir i sobretot saber compartir amb els companys 
 • Perfeccionar les figures i l'estil de patinar
 • Coordinació de braços i cames a un nivell més elevat que els altres grups
 • Dur a terme el ball amb els altres companys de grup amb la finalitat de poder anar a la competició organitzada pel Consell Comarcal
 • Aprendre el ball conjunt amb els altres grups per dur-lo a terme a l'exhibició organitzada pel Consell Comarcal
 • Demostrar als pares, avis, companys... tots els hàbits apresos durant el curs en l'actuació de final de curs