dimarts, 15 d’octubre de 2013

Esports

L'esport és important per al desenvolupament personal i col·lectiu dels infants. Es treballen aspectes com la cohesió, el sentiment de grup, el respecte i l'esportivitat.
Aquest any es treballen tres esports diferents: futbol-sala, minibàsquet i voleibol.

Els nens i nenes que facin aquesta activitat participen en les competicions de caire escolar que es realitzen normalment els caps de setmana. Us animem a portar els vostres fills i filles als partits, doncs és la manera de fer un bon treball d'equip i de posar en pràctica tot el que han après i veure on i en què poden millorar.

Els objectius de l'activitat són:
  • Motivar els nens i nenes a fer esport
  • Fomentar el respecte envers els companys i monitors
  • Que coneguin altres nens i nenes que, com ells, també participen al JESPE
  • Potenciar l'actitud respecte l'aptitud
  • Adoptar un compromís envers l'equip
  • Fomentar la participació
  • Respectar els companys de competició així com els del propi equip
  • Fomentar la coeducació
  • Fomentar l'esportivitat, que no la competitivitat
  • Que els nens i nenes aprenguin a jugar net