dimecres, 9 d’octubre de 2013

Anglès

L'activitat d'anglès està pensada perquè els nens i les nenes puguin aprendre i reforçar l'idioma d'una manera lúdica i divertida mitjançant jocs, cançons, fitxes, etc.

Els objetius de l'activitat són:

Generals:
 • Mostrar una actitud positiva envers l'aprenentatge del nou idioma
 • Captar el sentit dels contes i textos orals molt senzills amb l'ajuda dels recolzaments visuals i sonors; els gestos, les expressions facials, els contextos establerts...
 • Produir missatges orals senzills
 • Comprendre i emprar les convencions lingüístiques més comunes i senzilles
 • Reconèixer els sons, l'entonació i el ritme del nou idioma
 • Emprar els coneixements conceptuals i procediments d'altres àrees per aprendre anglès (números, colors, relacions espai/temps, habilitats com encerclar, doblegar, picar, pintar, aspectes musicals i rítmics...)

Específics: 
 • Aprendre a parlar anglès de forma natural i divertida, utilitzant la metodologia més actual i innovadora
 • Reforçar l'aprenentatge de la llengua mitjançant jocs, cançons i altres activitats
 • Habituar l'oïda, adquirir una fonètica adequada, assegurar la comprensió i iniciar l'expressió oral divertint-se
 • Fomentar la part oral de l'idioma mitjançant un aprenentatge dinàmic i divertit
 • Buscar l'estímul, la motiviació i la participació dels nens i nenes a les classes perquè, d'una manera natural, incorporin l'anglès a la seva vida quotidiana