dimarts, 15 d’octubre de 2013

Acollida matinal

Tot i no ser una activitat pròpiament dita, l'AMPA de l'escola Estalella ofereix un servei d'acollida matinal per tots aquells pares i mares i nens i nenes que ho necessitin.

Les hores d'entrada són a les 7'50 h i a les 8'30 h.

Aquí també es treballen aspectes educatius, com ara que els nens i nenes aprenguin a respectar-se, que cuidin del material comú, que aprenguin a compartir les coses, que respectin les normes de convivència i que gaudeixin del joc. És un espai on petits i grans poden estar junts i aprendre a respectar les diferències d'edat i de desenvolupament.